Ruimte akoestiek en Hifi; ook daarvoor kunt u bij Poulissen terecht

Akoestiek absorbersWij helpen u graag de geluidweergave in uw luisterruimte te verbeteren. Ruimte-akoestiek komt vaak niet aan de orde, zelfs niet onder de meest toegewijde liefhebbers van muziek. En dit terwijl de akoestiek, naast de kwaliteit van de geluidsapparatuur en luidsprekers, van groot belang is voor de kwaliteit van de geluidsweergave. Bij uw aankoop zullen onze adviseurs dan ook altijd vragen naar de ruimte waarin deze zal komen te staan. De ruimte is namelijk van essentieel belang voor de door u te maken keuze. Met een goede akoestiek kunt u uw hifi-beleving naar een hoger niveau tillen zonder grote veranderingen aan te hoeven brengen.

Wanneer u nieuwe geluidsapparatuur en/of een goede set luidsprekers hebt aangeschaft om uw favoriete muziek te luisteren, zijn er een aantal zaken die de weergave beïnvloeden. Dit zijn

  • 1- de vorm en de afmetingen van de luisterruimte,
  • 2- de plek waar de luidsprekers staan opgesteld en de luisterpositie,
  • 3- de (mate van) aanwezigheid van reflectievlakken,
  • 4- de galmtijd van de ruimte.

Er zijn een aantal regels waarmee u de beleving van muziek in huis goed kunt verbeteren, en dat zonder vergaande maatregelen. Wij zullen daar hierna verder op ingaan.

 

1. De vorm en de afmetingen van de luisterruimte

De afmetingen van een ruimte staan meestal al vast en zijn een gegeven. Soms kun je hier invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld als de ruimte nog ge- of verbouwd moet worden. De afmetingen van een ruimte hebben met name invloed op de laagweergave van de luidsprekers. De lage frequenties hebben namelijk een lange golflengte.

Op het moment dat de luisterruimte ge- of verbouwd wordt, is het zeker slim om daarbinnen rekening te houden met de ideale verhoudingen voor een luisterruimte, oftewel de room ratio. Gaat u bouwen of verbouwen? Vraag gerust advies.
 

2. De plek waar de luidsprekers staan opgesteld en de luisterpositie

Om een goede akoestiek te bereiken is de positionering van de luidsprekers en de luisterpositie van groot belang. In een studio omgeving is de luidsprekeropstelling volgens een ITU standaard als volgt:

Plek waar de luidsprekers staan opgesteld en de luisterpositieLuisterpositie

De reden hiervoor is dat de afbeelding van het stereobeeld tussen de luidsprekers zowel door de luidheid als de looptijd van geluid wordt bepaald.

Daarbij is het afstraalgedrag van belang. Hoe lager de frequentie, hoe meer een geluidsbron rondom afstraalt, dus hoe minder bundeling er uiteindelijk optreedt. Luidsprekers vormen daar geen uitzondering op. Kleine luidsprekersystemen hebben baat bij de wanden. Deze helpen mee de lage tonen, die door de kleine kasten minder krachtig worden weergegeven, te bundelen. Grotere luidsprekersystemen moeten vrijer geplaatst worden.

Rustig experimenteren met de plaatsing zal je al veel winst opleveren. Een meting van de frequentiekarakteristiek kan hierbij desgewenst helpen. Actieve monitorluidsprekers kunnen elektronisch gecorrigeerd worden voor de plaats waar ze staan, vrij, tegen een wand of in een hoek.

 

3. De (mate van) aanwezigheid van reflectievlakken.

Aanwezigheid reflectievlakkenDe reflecties van een ruimte geven informatie over de grootte ervan. Omdat geluid zich met 340 m/s verspreidt, komen deze reflecties in kleine ruimtes al binnen enkele milliseconden na de aankomst van het directe geluid binnen.

Ook de reflecties van een ruimte zijn te horen in een opname, weergegeven door het luidsprekersysteem. De reflectievlakken van wanden, de vloer en het plafond in de afluisterruimte maskeren deze waardoor de weergave en ruimtelijkheid van de opname minder goed worden. Door de reflectievlakken tussen luidsprekers en luisterpositie te elimineren, wordt de geluidweergave van het luidsprekersysteem aanzienlijk verbeterd. Voor een luisterruimte is een reële geluidsweergave immers van groot belang, het gaat om de betrouwbaarheid van het weergeven van de opname.

Dit concept heet een LEDE ontwerp. Veel luisterruimtes voor studiogebruik worden ontworpen via dit concept. Er wordt dan een zogenaamd dead end gecreëerd. Hier wordt relatief veel adsorptie aangebracht rondom de plek waar de luidsprekers zijn opgesteld. De andere zijde van de ruimte is dan Live End, waar geluid mag reflecteren en weerkaatsen, het liefst via panelen of meubels die het geluid weerkaatsen naar alle kanten. Het Dead End (om de luidsprekers heen, voor de luisterpositie) zorgt dan voor een ‘schone’ weergave.

Doordat wanden worden geabsorbeerd, worden de tijdverschillen in de opname veel beter hoorbaar. Daarmee wordt de indruk van de grootte van de opnameruimte, de stereo-breedte en -diepte in de opname veel beter hoorbaar.

Dat levert een veel betere transparantie in het frequentie- en tijddomein op. Immers, het geluidsbeeld wordt behalve door luidheidsverschillen ook door de verschillen in tijd bepaald. Vanuit de luisterpositie ‘kijk’ je als het ware de opnameruimte in. De weergave van de akoestiek van de ruimte beperkt het geluidsbeeld niet langer.

 

4. De galmtijd van de ruimte.

Een luisterkamer in een huisomgeving heeft idealiter een galmtijd van 0,4 tot 0,5s.

Om een luisterruimte zo aan te passen dat deze goed gaat klinken moet deze ingericht worden met voldoende absorptie. Over de verdeling hiervan is al gesproken. Hoeveel is er nodig?

Een meting van de galmtijd per frequentie brengt aan het licht hoe een ruimte klinkt voor de akoestiekbehandeling:

Tabel


Natuurkundig lukt het echter niet gemakkelijk om lage frequenties net zo goed te absorberen als hoge. Dat heeft vooral met de golflengte van geluid te maken en de positie waar het absorbtiemateriaal geplaatst wordt. 

Als een paneel tegen een wand wordt geplaatst, wordt het rendement ervan hoger. Dan is de snelheid van de luchtdeeltjes nog hoog. Immers, tegen de wand stopt de voortplantingssnelheid.

Het diagonaal plaatsen van een relatief dunne plaat in een hoek werk daarom zo goed.

 

Akoestische absorbers

Akoestische absorbers behandelen de eerste punten van reflectie tussen de luidspreker en de luisterplek. 

De eerste en eenvoudigste manier om de eerste reflectiepunten te behandelen is door gebruik te maken van de Soundleaves Poulissen by Incatro. Dit is een flexibele oplossing voor kleine tot middelgrote akoestiekproblemen én voorzien uw woning van frisse designelementen. De perfecte combinatie tussen design én geluidsabsorptie.

Akoestische absorbers

Meer absorptie nodig?

Hoe dieper het paneel, hoe sterker de absorptielaag die ook de lagere frequenties kan absorberen. Wanneer het geluid in een ruimte door holle klank of vervelende reflecties te wensen overlaat, vormen akoestische panelen de meest effectieve oplossing. Op deze wijze kunt u uw hifi-beleving naar een hoger niveau tillen zonder grote veranderingen aan te hoeven brengen. Bepalend voor de uitvoering van de akoestische wanden is het aantal vierkante meters dat u voor een optimaal resultaat nodig heeft. Zo zorgt u ervoor dat u de muziek kunt beleven zoals deze is bedoeld. Onze Acoustic Mondial Panels kunnen hiervoor oplossing bieden en zijn in diverse maten verkrijgbaar.

Studio bij Poulissen - Akoestiek


Voor een thuisbioscoop volstaat immers een andere absorptielaag dan voor een luisterkamer. Onze Acoustic Mondial Panels kunnen ook hiervoor een goede oplossing bieden.

Als u moeite heeft om uit te zoeken hoe u uw kamer moet behandelen of als u niet zeker weet welk product het beste is of waar u akoestische behandelingen in uw kamer kunt plaatsen, dan zijn wij er om u erdoorheen te leiden. Bel ons gerust via 0475-335716 voor meer informatie of advies.

Studio bij Poulissen - Akoestiek


Akoestisch advies & behandelingen

Heeft u verder advies nodig en wilt u een volledige oplossing op hoog niveau én op maat? Ook dan kunnen wij u verder helpen. Samen met de technische adviseurs van Incatro Room Acoustics B.V. kunnen wij in dat geval in nauw overleg met u de esthetisch verantwoorde invulling voor de ruimte die u wenst te behandelen, bepalen. Incatro Room Acoustics biedt meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van akoestische oplossingen voor nagenoeg alle ruimtes. Deze akoestische producten zijn altijd maatwerk en van de hoogste kwaliteit. Desgewenst verricht Incatro hiervoor een akoestische meting en stellen een inzichtelijk meetrapport samen.

De uitvoering kan opvallend of onopvallend zijn en kan desgewenst afgestemd worden op al aanwezige kleurtinten in uw ruimte.

Plafond