Retourneren

Herroepingsrecht / Bedenktermijn / Retourrecht bij Poulissen Webshop

In onze fysieke winkel kan een klant een product even vasthouden of een demonstratie krijgen, maar bij een bestelling op afstand zie je thuis pas wat je krijgt. Daarom krijgen consumenten bij een aanschaf via internet een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding van 14 dagen. Wij zullen een zo’n retour of annulering via de Poulissen Webshop accepteren en het volledige aankoopbedrag (inclusief de eventuele oorspronkelijke betaalde verzendkosten) terug storten. Bij een retour is het voor de klant niet verplicht een reden op te geven. Wij adviseren u bij herroeping gebruik te maken van onderstaand modelformulier.

Onderstaande regels worden door de Poulissen Webshop gehanteerd:

-De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten door de consument of door een door hem aangewezen derde herroepen. Een aangewezen derde dient door de consument echt aangewezen te worden en is niet de buurman indien de consument niet thuis is, tenzij de consument heeft gezegd; “lever voor mij bij die specifieke buurman”.

-De consument kan binnen die termijn door middel van het modelformulier (deze sturen wij u automatisch toe, nadat u de webshop order hebt geplaatst en is tevens eenvoudig te vinden op onze site www.poulissen.nl bij de veelgestelde vragen en in de footer van iedere pagina) of op een andere wijze een melding maken dat hij van de koop af ziet. Doet de consument een melding, dan bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per mail. Daarna heeft de consument nog 14 dagen de tijd om het product ook terug te sturen.

-Eventueel kan de consument ook binnen 14 dagen het product zonder melding terug sturen, wel moet er een verklaring (of het ingevulde onderstaande modelformulier) in de doos zitten waaruit blijkt dat het om een retour gaat.

-Indien de bestelling uit meerdere deelleveringen bestaat, dan gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.

-Indien er regelmatig eenzelfde product (bijvoorbeeld elke maand) aan de consument geleverd wordt, dan gaat de termijn in op de dag na levering eerste product.

-Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Poulissen Webshop retourneren, conform de door Poulissen Webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een retourzending wordt door Poulissen Webshop altijd geaccepteerd. Indien de zaken bij de afnemer zijn bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zal een passende schadevergoeding in rekening worden gebracht. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Poulissen Webshop er zorg voor dat zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na herroeping (deze termijn gaat in op het moment dat de afnemer de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen), het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten voor de heenzending aan de afnemer wordt terugbetaald op eenzelfde wijze als dat de consument heeft betaalt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

-Bij eventuele ongefrankeerde retourzendingen, worden de daadwerkelijke retourkosten in rekening gebracht. Het recht op ontbinding, zoals hierboven omschreven , heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten en leveringen met  betrekking tot decoders voor digitale televisie (van o.a. Ziggo, Canal Digitaal UPC, KPN etc).  Op laatst genoemde diensten en leveringen van decoders, waarbij Poulissen Audio Video  Center slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde aanbieders van digitale televisie van toepassing zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 


Klik hier en download een PDF met een printvriendelijke versie van het Poulissen Webshop Retour formulier, modelformulier voor herroeping en informatie over het herroepingsrecht, bedenktermijn en retourrecht.


 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan Poulissen Webshop, Schoenmakersstraat 19, 6041 EX, Roermond, Nederland, webshop@poulissen.nl :

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en)

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(*)